Ha Konar Spelet Blog 2018

Ha Konar Spelet Blog 2018

FORSIDEKONGEN MED GULLHJELMENLIVET HANSORDFORKLARINGARMOAHAGENOM STIFTINGAHISTORISKE FITJARROLLELISTE INFORMASJONSPONSORAR

HÅKONARSPELET

Sogespelet

«Kongen med gullhjelmen»
skrive av Johannes Heggland
Musikk: Knut Vaage

I «Moahagen» mellom Fitjar Kultur og Idrettsbygg og Idrettsparken

BILLETTER KAN KJØPES GJENNOM BILLETTSERVICE ELLER VED INNGANGEN

Fredag 5. september

12.00 skuleframsyning av spelet Kongen med gullhjelmen
18.30 Foredrag i Kulturhuset ved Kjetil Evjen,
historisk foredrag som drar linjen fra Håkon den Gode til 1814
20.00 grinda til Moahagens vikingverden vert opna
20.30 offisiell opning av spelet Kongen med gullhjelmen
21.00 Spelet byrjar

Casino På Nett

Laurdag 6. september

20.00 grinda til Moahagens vikingverden vert opna
20.40 Markering av grunnlova
21.00 Spelet Kongen med gullhjelmen

La mobiltelefonen og videospillet, og finn ut hva det er å spille for ekte! «Barnet som ikke spiller, er ikke lykkelig, den voksne som som barn ikke spilte, mangler et stykke i hjertet» (Ivan Cruz).

Det er i løpet av de tre første årene at hjernen danner forbindelsene som vil bestemme evner og potensial i livet. Denne boken hjelper foreldre og lærere til å styrke hjernekretsene til 1-3 år gamle barn, og ber dem om å lage nye synapser basert på den nyeste forskningen om hvordan barn lærer.

Dette inneholder vitser for å stimulere utviklingen av hjernen til babyen din fra en tidlig alder.

Den er full av morsomme ideer rettet mot den kritiske perioden fra fødsel til 12 måneder.

Hver vits har informasjon om det siste ordet i hjerneforskning og en diskusjon om hvordan aktiviteten på dagsordenen fremmer babyens hjernekapasitet.

Dette handler om betydningen av lek for å stimulere barnets sensoriske motorutvikling, også for funksjonshemmede.

På en enkel, direkte, intelligent og kreativ måte forklarer forfatteren prosessen med å skaffe seg motorisk ferdighet, fra det hun kaller Spill spillet.

Å gjøre oppmerksomheten til voksne, foreldre, fagfolk og studenter involvert med funksjonshemmede barn, demonstrerer behovet for å ta bort blokkeringer som er oppnådd i forhold til lek og barnet.

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.