Ha Konar Spelet Blog 2018

Ha Konar Spelet Blog 2018

FORSIDEKONGEN MED GULLHJELMENLIVET HANSORDFORKLARINGARMOAHAGENOM STIFTINGAHISTORISKE FITJARROLLELISTE INFORMASJONSPONSORAR

HÅKONARSPELET

Sogespelet

«Kongen med gullhjelmen»
skrive av Johannes Heggland
Musikk: Knut Vaage

I «Moahagen» mellom Fitjar Kultur og Idrettsbygg og Idrettsparken

Norskespill Casino

BILLETTER KAN KJØPES GJENNOM BILLETTSERVICE ELLER VED INNGANGEN

Fredag 5. september
12.00 skuleframsyning av spelet Kongen med gullhjelmen
18.30 Foredrag i Kulturhuset ved Kjetil Evjen,
historisk foredrag som drar linjen fra Håkon den Gode til 1814
20.00 grinda til Moahagens vikingverden vert opna
20.30 offisiell opning av spelet Kongen med gullhjelmen
21.00 Spelet byrjar

Laurdag 6. september
20.00 grinda til Moahagens vikingverden vert opna
20.40 Markering av grunnlova
21.00 Spelet Kongen med gullhjelmen

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.